Osteopathie na COVID-19

Osteopathie en COVID-19 revalidatie voor Haarlem en omstreken

U bent ziek geweest, ernstig ziek geweest, van een nieuwe, onbekende ziekte COVID-19. Veroorzaakt door het corona-virus. 

Misschien heeft u wel in het ziekenhuis gelegen of zelfs op de Intensive Care. U bent ernstig verzwakt, ernstig vermoeid, kunt niet meer functioneren in het dagelijks leven en u hebt mogelijk ook nog last van angsten, stemmingswisselingen en moeite met nadenken en concentreren. U heeft gemerkt dat u eigenlijk niets aan kan. U bent zoals dat heet "zeer laag belastbaar".

Gelukkig biedt Movere Osteopathie, Haarlem een oplossing.

Boek een afspraak: klik op Halaxy:

Osteopathie, Fysiotherapie, ergotherapie en psychotherapie

Er is voor u waarschijnlijk een revalidatie traject uitgestippelt. De fysiotherapeut helpt u met trainen om weer sterker te worden, de ergotherapeut helpt u met tips en hulpmiddelen om uw activiteiten in het dagelijks leven weer uit te voeren en u kunt, als u angstig bent of u zich zorgen maakt, bij de psycholoog terecht.Toch blijken deze therapievormen bij Long-Covid vaak onvoldoende te helpen..

er kan meer, het kan beter

Men heeft u waarschijnlijk verteld dat het herstel heel lang kan duren en dat u misschien nooit meer helemaal de oude wordt.

Daarom is het goed om, naast de revalidatie, te kijken of er meer mogelijk is. Osteopathie biedt een manier om het herstel te versnellen, uw energie sneller terug te krijgen, waardoor u beter kunt trainen en de fysiotherapie meer en sneller effect heeft.

Met behulp van osteopathie kunt u weer echt herstellen


Osteopathie en de gevolgen van COVID-19

COVID-19 wordt in eerste instantie gezien als een longziekte. Dat is begrijpelijk omdat het belangrijkste symptoom de longproblemen zijn. Die zijn het meest levensbedreigend en daar richt men alle andacht op. Maar COVID-19 tast uiteindelijk bijna elk orgaan in het lichaam aan. Osteopathie is een geneeswijze die het lichaam in zijn totaal bekijkt en alle organen in het lichaam kan helpen herstellen.

Veel van deze organen hebben te maken met de energiehuishouding via zenuwfunctie of lichaamschemie. 

Door de problemen van die organen is het herstelvermogen van het lichaam vezwakt en daardoor gaat het herstel zo langzaam. Het beeld wat overblijft na de acute COVID-19 infectie noemt men Long Covid.

Gelukkig zijn de organen meestal niet onherstelbaar beschadigd maar functioneren ze alleen anders.

De organen die door Covid-19 zwaar zijn belast zijn met osteopathie te behandelen. Door er voor te zorgen dat ze weer voldoende bloed krijgen, ze hun afgewerkte bloed weer kwijt kunnen en de bezenuwing van die organen weer optimaal werkt, herstellen die organen zich en gaan hun normale rol in het lichaam weer vervullen.

Boek hier uw Afspraak

Long COVID en de rol van het zenuwstelsel

Eén van de belangrijkste systemen in het lichaam die lijdt onder COVID-19 is het zenuwstelsel en dan met name het onbewuste, vegetatieve zenuwstelsel.

 Het vegetatief zenuwstelsel bestaat uit twee delen, de sympaticus of stressdeel en de parasympaticus of rust/hersteldeel. 

Door COVID-19 is dit deel van het zenuwstelsel totaal ontregeld. Hierdoor heeft u geen energie, want daar moet de sympaticus voor zorgen en kunt u ook niet herstellen, want dat zou de parasympaticus moeten doen.

Osteopathie heeft een manier om dat vegetatieve zenuwstelsel goed te laten werken.

Daarom is het eerste aandachtspunt in de osteopathie behandeling het herstellen van de functie van het vegetatieve zenuwstelsel.


Na een osteopathische behandeling herstellen de belangrijkste klachten, benauwdheid en vermoeidheid vaak het eerst.


Boek hier uw Afspraak

Vervolgens de rest

Als het vegetatieve zenuwstelsel weer functioneert, ga ik als osteopaat elk stukje lichaamsweefsel en elk individueel, vastzittend, orgaan vrijmaken in zijn bewegelijkheid. Hierdoor verbetert de doorbloeding en herstelt het weefsel van dat orgaan.

Als alle organen weer min of meer normaal bewegelijk zijn ten opzichte van de omgeving, keert de gezondheid terug en zult u sneller herstellen.

Bij Long-Covid blijken "oude" fysieke trauma's, maar ook mentale stressfactoren een remmende werking te hebben op het herstel, daaromlos ik die "oude" problemen ook gelijk op. Mentale stressfactoren behandel ik met Neuro-Glia Balancing.

samenwerken tegen Long-COVID

Uiteraard is het van belang dat u niet wordt overbelast door allerlei therapieën. 

Nu kost de osteopatie behandeling u waarschijnlijk weinig energie, want u hoeft zelf niet veel te doen. Als u nog niet de deur uit kan, kom ik bij u langs aan huis.

Desondanks stem ik goed af met de fysiotherapeut en andere therapeuten, zodat mij behandeling die van hen ondersteund en niet tegenwerkt.

Osteopathie helpt u gezond te worden.

Osteopathie richt zich niet alleen op symptomen maar helpt het lichaam daadwerkelijk gezonder te worden. Osteopathie helpt het afweersysteem optimaal te functioneren. Doordat osteopathie het herstelvermogen vrijmaakt functioneerd alles in het lichaam op een gezonder nivo. U wordt dus in algemene zin gezonder.


Door een osteopatische behandeling wordt u gezonder, waardoor u ook een betere weerstand heeft tegen toekomstige virussen. 

Beter bestand tegen ziekten

Het is belangrijk dat u gezonder wordt omdat het blijkt mensen meerdere keren COVID-19 kunnen krijgen.Ook als u (volledig) gevaccineerd bent kunt u ziek worden, zij het meestal minder ernstig.Osteopathie helpt u om die kans zo klein mogelijk te maken door het totale afweersysteem optimaal te laten functioneren en dit zo te houden.

Boek een afspraak: Klik op Halaxy


"An Osteopath must be an man of reason who proves his talk by his work."
A.T. Still, grondlegger van de osteopathie

Google Analytics

Google Analytics is een service die op onze website wordt gebruikt en die verkeer bijhoudt, rapporteert en meet hoe gebruikers omgaan met onze website-inhoud om deze te verbeteren en betere diensten te bieden.

Facebook

Op onze website kunt u de inhoud ervan leuk vinden of delen op het sociale netwerk van Facebook. Door het te activeren en te gebruiken, gaat u akkoord met het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter

Op onze website worden geïntegreerde tweets en deelservices van Twitter gebruikt. Door deze te accepteren en te gebruiken, gaat u akkoord met het privacybeleid van Twitter: https://help.twitter.com/nl/rules-and-policies/twitter-cookies