Osteopathie na COVID-19

COVID-19 revalidatie

U bent ziek geweest, ernstig ziek geweest, van een nieuwe, onbekende ziekte COVID-19. Veroorzaakt door het corona-virus. 

Misschien heeft u wel in het ziekenhuis gelegen of zelfs op de Intensive Care. U bent ernstig verzwakt, ernstig vermoeid, kunt niet meer functioneren in het dagelijks leven en u hebt mogelijk ook nog last van angsten, stemmingswisselingen en moeite met nadenken en concentreren. U heeft gemerkt dat u eigenlijk niets aan kan. U bent zoals dat heet "zeer laag belastbaar"

Fysiotherapie, ergotherapie en psychotherapie

Gelukkig is er voor u een revalidatie traject uitgestippelt. De fysiotherapeut helpt u met trainen om weer sterker te worden, de ergotherapeut helpt u met tips en hulpmiddelen om uw activiteiten in het dagelijks leven weer uit te voeren en u kunt, als u angstig bent of u zich zorgen maakt, bij de psycholoog terecht.

Maar er kan meer

Men heeft u echter ook verteld dat het herstel heel lang kan duren en dat u misschien nooit meer helemaal de oude wordt.

Daarom is het goed om, naast de revalidatie, te kijken of er meer mogelijk is. Manieren om het herstel te versnellen, uw energie sneller terug te krijgen, waardoor u beter kunt trainen en de fysiotherapie meer en sneller effect heeft. Want die mogelijkheden zijn er.

Osteopathie en de gevolgen van COVID-19

COVID-19 wordt in eerste instantie gezien als een longziekte. Dat is begrijpelijk omdat het belangrijkste symptoom de longproblemen zijn. Die zijn het meest levensbedreigend en daar richt men alle andacht op. Maar COVID-19 tast uiteindelijk bijna elk orgaan in het lichaam aan.

Veel van deze organen hebben te maken met de energiehuishouding via zenuwfunctie of lichaamschemie. 

Door de problemen van die organen ligt het herstelvermogen van het lichaam op zijn gat en daardoor gaat het herstel zo langzaam. 

Die organen zijn met osteopathie te behandelen. Door er voor te zorgen dat ze weer voldoende bloed krijgen, ze hun afgewerkte bloed weer kwijt kunnen en de bezenuwing van die organen weer werkt herstellen die organen zich en gaan hun normale rol in het lichaam weer vervullen.

Speciale rol voor het zenuwstelsel

Eén van de belangrijkste systemen in het lichaam die lijdt onder COVID-19 is het zenuwstelsel en dan met name het onbewuste, vegetatieve zenuwstelsel.

Dit deel van het zenuwstelsel bestaat uit twee delen, de sympaticus of stressdeel en de parasympaticus of rust/hersteldeel. 

Door COVID-19 is dit deel van het zenuwstelsel totaal ontregeld. Hierdoor heeft u geeft energie, want daar moet de sympaticus voor zorgen en kunt u ook niet herstellen, want dat zou de parasympaticus moeten doen.

Daarom is het eerste aandachtspunt in de osteopatische behandeling het herstellen van de functie van het vegetatieve zenuwstelsel

Vervolgens de rest

Als het vegetatieve zenuwstelsel weer functioneert, ga ik elk individueel orgaan vrijmaken in zijn bewegelijkheid. Hierdoor verbetert de doorbloeding en herstelt het weefsel van dat orgaan.

Als alle organen weer min of meer normaal bewegelijk zijn ten opzichte van de omgeving, keert de gezondheid terug en zult u sneller herstellen.

In samenwerking

Uiteraard is het van belang dat u niet wordt overbelast door allerlei therapieën. 

Nu kost de osteopatische behandeling u waarschijnlijk weinig energie, want u kunt gewoon op uw bed liggen. Als u nog niet de deur uit kan, kom ik bij u langs aan huis.

Desondanks stem ik goed of met de fysiotherapeut en andere therapeuten, zodat mij behandeling die van hun ondersteund.